Vzdelávací program | Dezinfekcia HARTMANN

Vzdelávací program

Odborné semináre

Ohodnotenie kreditnými bodmi systému celoživotného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve

1) Starostlivosť o ruky je základom úspešnej hygieny rúk (sesminár)
Cieľom tohoto seminára je poradiť zdravotníkom, ako sa správne starať o svoje ruky v náročných podmienkach zdravotníckej prevádzky. Každý účastník by po absolvovaní tohoto kurzu mal vedieť, že zdravá pokožka na rukách je dôležitá nielen pre vlastnú pohodu zdravotníka, ale aj pre bezpečnosť pacienta. Pretože iba zdravú pokožku možno úspešne dezinfikovať.

2) Zvyšujeme compliance hygieny rúk(seminár)
Compliance hygieny rúk znamená vykonávanie hygieny rúk v správnom okamihu, správnym spôsobom a správnou technikou. Zvyšovaniu compliance však bráni množstvo prekážok. Aké sú to prekážky, a ako ich odstraňovať, o tom sa dozvedia účastníci na tomto seminári.

3) Chránime ruky, ktoré pomáhají (seminár)
Seminár, na ktorom  jeho účastníci získajú základné informácie o hygiene rúk a ich základnych zložkách, teda o hygienickej dezinfekcii rúk, starostlivosti o ruky, umývanie rúk a používanie rukavíc.

4) Ruky - najdôležitejší nástroj zdravotníka (konferencia)
Ruky sú skvelým a nenahraditeľným nástrojom každého lekára či sestry. Zároveň však môžu byť – kvôli prenosu patogénov – nebezpečné nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotníka samotného. Obsahom seminára sú najnovšie vedecké poznatky o prenose patogénov, prevencii infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a samozrejme aj o hygiene rúk. 

Výukové videá

Hygienická dezinfekcia rúk

Prehľadne spracované video, ktoré v jednotlivých častiach (compliance hygieny rúk, 5 momentov pre hygienu rúk podľa WHO, technika vtierania a mobilná dezinfekcia) kompletne objasňuje problematiku vykonávania hygienickej dezinfekcie rúk.

Chirurgická dezinfekcia rúk

Hygienická príprava rúk chirurga a všetkých členov jeho tímu je dôležitým bodom v prevencii infekcií v mieste chirurgického výkonu. Vo videu sú zobrazené nové trendy a postupy, ktoeré sa týkajú chirurgickej dezinfekcie rúk.

Dermatologické aspekty hygieny rúk

Film, v ktorom je podrobne vysvetlené prečo, ako, a čím dosiahnuť to, aby pokožka rúk bola mäkká, pružná a hydratovaná. A to aj u zdravotníkov.