Vyhlásenie o využití Google Analytics | Dezinfekcia HARTMANN

Využitie Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanou spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba „Google“).

Služba Google Analytics používa súbory cookies (odkaz na prihlásenie o používaní cookies). Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosti Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárať správy o jej aktivite, určené pre jej prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a používaní internetu všeobecne. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, pokiaľ o to bude požiadaný zákonom alebo budú tieto informácie spracovávane treťou osobou pre Google.

Kvôli ochrane Vášho súkromia sme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala Vašu IP adresu.

Služba Google Analytics je rozšírená o reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

  • prehľad zobrazenie v reklamnej sieti Google,
  • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe vzhliadnutých produktov),
  • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

 Pokiaľ chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástrojov Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača.