Vyhlásenie o ochrane osobných údajov | Dezinfekcia HARTMANN

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť HARTMANN – RICO a. s. venuje ochrane osobných údajov na týchto webových stránkach www.bode.sk (ďalej iba stránky) zvýšenú pozornosť a vynakladá maximálne úsilie k tomu, aby osobné údaje, poskytnuté návštevníkmi týchto stránok, boli chránené. V prípade, že spoločnosť HARTMANN – RICO bude mať právo spracovávať osobné údaje, bude tak konať v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a doplnkov, a v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi Českej republiky. Bez výslovného súhlasu návštevníkov týchto stránok ku spracovaniu osobných údajov nedôjde, súhlas so spracovaním osobných údajov bude od návštevníkov vyžiadaný pre tým než k ich poskytnutiu dôjde. Spoločnosť HARTMANN –RICO vynakladá maximálne technické úsilie k tomu, aby osobné údaje boli chránené a v tejto súvislosti koná potrebné bezpečnostné opatrenia.

Ďalšie informácia o zhromažďovaní osobných údajov.

Návštevníci môžu samozrejme stránky z veľkej časti využívať bez toho, že by museli poskytovať osobné údaje. K poskytovaní osobných údajov bude návštevník vyzvaný iba v prípade, že by chcel získať podrobnejšie informácie týkajúce sa konkrétneho spôsobu riešenia jeho prípadu po medicínskej stránke, a i v tomto prípade budú vyžiadané osobné údaje iba vtedy, pokiaľ s tým návštevník bude súhlasiť, iba v nevyhnutnej miere a iba k účelu, ku ktorému návštevník dá súhlas. Osobné údaje budú zhromaždené preto, aby bolo možné lepšie porozumieť problému, s ktorým sa návštevník na stránky obracia, informovať o nových produktoch, o ktorých by návštevník mohol mať záujem vzhľadom k jeho potrebám, a tým prispieť ku kvalitnej starostlivosti o zdravie tohto konkrétneho návštevníka.

Toto prehlásenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.bode.sk.

HARTMANN – RICO spol. s r. o.