Dávkovacia nádoba

Dávkovacia nádoba

Plnená z kanystra.