Nástroje | Dezinfekcia HARTMANN

Nástroje

Dekontaminácia, automatický a manuálny reprocesing endoskopov, špeciálna dezinfekcia

Manuální reprocesing

Manuálny reprocesing endoskopov