360° ochrana - Kontaminácia nemá šancu | Dezinfekcia HARTMANN

360°ochrana - Kontaminácia nemá šancu

Dezinfekcia povrchov v okolí pacienta spolu s dôsledne vykonávanou hygienou rúk výrazne prispieva ku zníženiu výskytu infekcií. Na dosiahnutie bezpečného prostredia v 360° okolí pacienta je nutné používať dezinfekčné prípravky, ktoré sú účinné aj na multirezistentné gram-negatívne baktérie (MRGN). Viac informácií nájdete v tomto letáku.

 

SK_letak_360°_ochrana_titul